HOME
ADMIN
EMAIL
CONTACT
   
   
 

 
 
เริ่มนับ วันที่ 22 ก.ย. 2560
 
 
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวกิจกรรม อบต.ท้องฟ้า   โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (อบรมมัคคุเทศก์ท้องถิ่น)   16 ก.พ. 2562 8
ข่าวกิจกรรม อบต.ท้องฟ้า   การประชุมประชาคมการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควัน ปี 62   16 ก.พ. 2562 7
ข่าวกิจกรรม อบต.ท้องฟ้า   ร่วมกิจกรรมทำบุญ เวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปีงบประมาณ 2562   16 ก.พ. 2562 9
ข่าวกิจกรรม อบต.ท้องฟ้า   กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว งานเข็นครกหินแกรนิตขึ้นภูเขา ประจำปี 2562   16 ก.พ. 2562 7
ข่าวกิจกรรม อบต.ท้องฟ้า   การขับเคลื่อนกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนตำบลท้องฟ้า   16 ก.พ. 2562 7
ข่าวกิจกรรม อบต.ท้องฟ้า   กิจกรรมจิตอาสา สร้างฝายชะลอน้ำ ณ บริเวณโรงสูบน้ำประปาหมู่ที่ 3 ต.ท้องฟ้า   16 ก.พ. 2562 7
ข่าวกิจกรรม อบต.ท้องฟ้า   กิจกรรมจิตอาสา เก็บขยะบริเวณไหล่ทางถนน 1175 จากบริเวณหน้าโรงโม่หินถึงทางเข้าเหมืองแร่ห้วยทู่   16 ก.พ. 2562 10
ประกาศผลผู้สอบราคา อบต.ป่ามะม่วง   ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อเก้าอี้พลาสติกแบบมีพนักพิง ตามคุุณลักษณะเพราะที่กำหนด จำนวน ๒๗๔ ตัว   15 ก.พ. 2562 8
ข่าวกิจกรรม ทต.วังเจ้า   วนัที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลวังเจ้า    15 ก.พ. 2562 17
ข่าวกิจกรรม ทต.วังเจ้า   วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 เทศบาลตำบลวังเจ้าร่วมกับอำเภอวังเจ้าจัดกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ณ หน้าสำนักงานเทศสบาลตำบลวังเจ้า   15 ก.พ. 2562 17
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.รวมไทยพัฒนา   กำหนดการรณรงค์ฉีดวัคซีน ตามโครงการส่งเสริม รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าปี2562    15 ก.พ. 2562 9
สขร. อบต.มหาวัน   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2562 (งานก่อสร้าง)   15 ก.พ. 2562 8
สขร. อบต.มหาวัน   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2562   15 ก.พ. 2562 7
ข่าวกิจกรรม อบต.น้ำรึม   กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ   15 ก.พ. 2562 17
ข่าวกิจกรรม อบต.นาโบสถ์   โครงการจัดทำแนวกันไฟ แก้ไขปัญหาไฟป่า และหมอกควัน   15 ก.พ. 2562 10
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ทุ่งหลวง   ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540   15 ก.พ. 2562 11
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.พบพระ   ข่าวประชาสัมพันธ์เรื่องการลงทะเบียนสัตว์เลี้ยงเพื่อรับวัคซีนประจำปี 2562   15 ก.พ. 2562 20
ข่าวกิจกรรม อบต.พระธาตุ   บอร์ดสำหรับติดประกาศ การเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกผู้แทนราษฏร   14 ก.พ. 2562 145
ข่าวกิจกรรม อบต.พระธาตุ   การกำจัดเชื้อมาลาเรียที่ดื้อยาในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (IOM)   14 ก.พ. 2562 133
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.วาเล่ย์   ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2562   14 ก.พ. 2562 12
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 992
 
 
 
 
 
 

 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลแม่กลอง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก 63170
โทรศัพท์/โทรสาร : 055-561-444
จำนวนผู้เข้าชม 844,396 เริ่มนับ 22 ก.ย. 2560
จัดทำโดย : NAXsolution.com