HOME
ADMIN
EMAIL
CONTACT
   
   
 

 
 
เริ่มนับ วันที่ 22 ก.ย. 2560
 
 
 
 


จ.ส.ท.สิงห์คำ ยาวิชัยป้อง
ปลัด ทต.แม่กลอง
 
 


นางดวงสมร เรืองวังสัน
หัวหน้าฝ่ายวิชาการและแผนงาน รก.
หัวหน้าสำนักปลัด


นางดวงสมร เรืองวังสัน
หัวหน้าฝ่ายวิชาการและแผนงาน


นางศิรินภา บุญมาก
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ


นายขวัญชัย พะยอม
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


นางธัญญารัตน์ แก้วกูล
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นายชม เชษฐตระกูล
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา


นายณรงค์ บุญมาก
พนักงานผลิตน้ำประปา


นางสาวสุนิสา จินดา
พนักงานจ้างทั่วไป


นายสันติ อุ่นเมือง
พนักงานจ้างทั่วไป
 
 
 
 
 
 
 

 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลแม่กลอง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก 63170
โทรศัพท์/โทรสาร : 055-561-444
จำนวนผู้เข้าชม 605,526 เริ่มนับ 22 ก.ย. 2560
จัดทำโดย : NAXsolution.com