HOME
ADMIN
EMAIL
CONTACT
   
   
 

 
 
เริ่มนับ วันที่ 22 ก.ย. 2560
 
 
 
 
 
โครงการอบรมการบริหารจัดการขยะเพื่อชุมชนน่าอยู่  
 

วันที่ 20 - 21 ธันวาคม 2561 ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภออุ้มผาง และเทศบาลตำบลแม่กลองจัดโครงการอบรมการบริหารจัดการขยะเพื่อชุมชนน่าอยู่ ณ อาคารเทศบาลตำบลแม่กลอง เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ทราบถึงขั้นตอนการคัดแยกขยะประเภทต่าง ๆ การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขยะชุมชน ผู้เข้าร่วมโครงการ คือ ต้วแทนจากหมู๋บ้านต่าง ๆ ในตำบลแม่กลอง โดยมีทหารจากชุดสัมพันธ์มวลชนที่ 3101 และเจ้าหนา้ที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่กลองเข้าร่วมโครงการฯ ด้วย ประธานในพิธี คือ นายสมานมิตร ล่าลี้ นายกเทศมนตรีตำบลแม่กลอง

 

ข่าว ณ. วันที่ 20 ธ.ค. 2561 เวลา 14.33 น. โดย คุณ ขวัญชัย พะยอม

ผู้เข้าชม 74 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 

 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลแม่กลอง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก 63170
โทรศัพท์/โทรสาร : 055-561-444
จำนวนผู้เข้าชม 1,132,562 เริ่มนับ 22 ก.ย. 2560
จัดทำโดย : NAXsolution.com