HOME
ADMIN
EMAIL
CONTACT
   
   
 

 
 
เริ่มนับ วันที่ 22 ก.ย. 2560
 
 
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ข่าวกิจกรรม อบต.พระธาตุ   คณะผู้ตรวจราชการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตาก   18 เม.ย. 2562 34
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ขะเนจื้อ   โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562   18 เม.ย. 2562 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.แม่ตาว   ประกาศเทศบาลตำบลแม่ตาว เรื่อง การจำหน่ายพัสดุ โดยวิธีขายทอดตลาด   18 เม.ย. 2562 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.พระธาตุ   ประกาศจากเทศบาลตำบลแม่จะเรารับโอนพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง   18 เม.ย. 2562 9
ข่าวกิจกรรม อบต.พระธาตุ   แนะนำพ่อค้าแม่ค้าท่าน้ำแม่ตะลอให้จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์กฏระเบียบท่าน้ำแม่ตะลอ   18 เม.ย. 2562 18
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.พระธาตุ   หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสมัครสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ   18 เม.ย. 2562 38
ข่าวกิจกรรม อบต.ขะเนจื้อ   โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562   18 เม.ย. 2562 9
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.วังหิน   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน ร่วมโครงการวันสงกรานต์และวันครอบครัวเพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย    18 เม.ย. 2562 1
ข่าวกิจกรรม ทต.แม่ตาว   กิจกรรม “สืบสานประเพณีปี๋ใหม่ รดน้ำดำหัวนายกเทศมนตรีตำบลแม่ตาว”   18 เม.ย. 2562 0
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.วาเล่ย์   งานพิธีสรงน้ำ เปลี่ยนผ้าอังสะ องค์พุทธโสภณวรคุณ (หลวงพ่อโต)   18 เม.ย. 2562 0
ผลจัดซื้อจัดจ้าง อบต.หนองบัวเหนือ   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 (จากบ้านนายชัยนาท – บ้านนางประจวบ) ตำบลหนองบัวเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดตาก   18 เม.ย. 2562 0
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.แม่กุ      18 เม.ย. 2562 3
สขร. อบต.หนองบัวเหนือ   ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2562    18 เม.ย. 2562 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ยกกระบัตร   ข่าวจากหน้าเว็บเดิม : เรื่องประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 8 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส เลขที่ E2-2559   18 เม.ย. 2562 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ยกกระบัตร   ข่าวจากหน้าเว็บเดิม : เรื่องประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 9 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส เลขที่ E3-2559   18 เม.ย. 2562 0
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ยกกระบัตร   ข่าวจากหน้าเว็บเดิม : ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยกกระบัตร เรื่องสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง   18 เม.ย. 2562 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ยกกระบัตร   ข่าวจากหน้าเว็บเดิม : เรื่องสอบราคาจ้างเหมาจำนวน 3 โครงการ   18 เม.ย. 2562 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.สามหมื่น   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และกำหนดเวลา สถานที่สอบแข่งขัน เป็นพนักงานจ้างตามภาระกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีังบประมาณ 2562   18 เม.ย. 2562 14
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ยกกระบัตร   ข่าวจากหน้าเว็บเดิม : เรื่องประมูลจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 9 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส เลขที่ E3-2559   18 เม.ย. 2562 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ยกกระบัตร   ข่าวจากหน้าเว็บเดิม : เรื่องสอบราคาจ้างเหมาจำนวน 3 โครงการ   18 เม.ย. 2562 1
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 1032
 
 
 
 
 
 

 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลแม่กลอง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก 63170
โทรศัพท์/โทรสาร : 055-561-444
จำนวนผู้เข้าชม 1,132,613 เริ่มนับ 22 ก.ย. 2560
จัดทำโดย : NAXsolution.com