หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
   
 

 
 
เริ่มนับ วันที่ 22 ก.ย. 2560
 
 
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :
 
 
 
ผลจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ป่ามะม่วง   ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นคู่สัญญา กรณีการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๘ รายการ ตามคุณลักษณะเฉพาะที่ีกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14 มิ.ย. 2562 8
ผลจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ป่ามะม่วง   ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นคู่สัญญา กรณีการจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ บริเวณหมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14 มิ.ย. 2562 11
ข่าวกิจกรรม อบต.ขะเนจื้อ      14 มิ.ย. 2562 5
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.ทุ่งกระเชาะ   รายงานรายรับ รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2562   14 มิ.ย. 2562 8
ข่าวกิจกรรม ทต.วังเจ้า   วันที่ 13 มิถุนายน 2562 กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลวังเจ้า ณ อาคารเอนกประสงค์ชุุมชนรวมพลังเจ้า   14 มิ.ย. 2562 6
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.รวมไทยพัฒนา   แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ2562   14 มิ.ย. 2562 8
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.วาเล่ย์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวาเล่ย์ เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-พ.ศ.2565)   14 มิ.ย. 2562 16
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.น้ำรึม   รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ2561 ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำรึม   14 มิ.ย. 2562 10
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.รวมไทยพัฒนา   ประชาสัมพันธ์รับสมัครที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน จังหวัดตาก   14 มิ.ย. 2562 19
ข่าวกิจกรรม อบต.นาโบสถ์   โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติในพื้นที่   14 มิ.ย. 2562 6
กิจการสภา อบต.แม่อุสุ   รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ ประจำปี 2561   14 มิ.ย. 2562 18
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.ด่านแม่ละเมา   เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562   14 มิ.ย. 2562 6
ข่าวกิจกรรม อบต.วังหิน   ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 11 บ้านพุสะแก    14 มิ.ย. 2562 9
ข่าวกิจกรรม อบต.วังหิน   การรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย หมู่ที่6 บ้านน้ำโจน   14 มิ.ย. 2562 9
ราคากลาง อบต.แม่ปะ   แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลียม   13 มิ.ย. 2562 7
ราคากลาง อบต.แม่ปะ   แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลียม   13 มิ.ย. 2562 7
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.แม่อุสุ   รายงานผลการปฏิบัติงาน ตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุสุ ประจำปี 2561   13 มิ.ย. 2562 11
สขร. อบต.มหาวัน   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2562   13 มิ.ย. 2562 13
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.วาเล่ย์   ประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1/2562   13 มิ.ย. 2562 14
สขร. อบต.หนองบัวเหนือ   ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2562   13 มิ.ย. 2562 4
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 1067
 
 
 
 
 
 

 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลแม่กลอง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก 63170
โทรศัพท์/โทรสาร : 055-561-444
จำนวนผู้เข้าชม 1,403,447 เริ่มนับ 22 ก.ย. 2560
จัดทำโดย : NAXsolution.com