HOME
ADMIN
EMAIL
CONTACT
   
   
 

 
 
เริ่มนับ วันที่ 22 ก.ย. 2560
 
 
 
 
 
แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของเทศบาลตำบลแม่กลอง พ.ศ. 2562 [ 29 ม.ค. 2562 ]  อ่าน : 19  
 
แผนปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 [ 31 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 37  
 
สรุปข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 3 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 49  
 
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กลอง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก เป็นเทศบาลตำบลแม่กลอง [ 17 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 62  
 
ประกาศเทศบาลตำบลแม่กลอง เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ (ฉบับปรับปรุงแก้ไข ครั้งที่ ๑) [ 15 ส.ค. 2561 ]  อ่าน : 55  
 
แผนที่ตำบลหนองหลวง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก [ 24 ก.ค. 2561 ]  อ่าน : 186  
 
แผนที่ตำบลแม่กลอง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก [ 24 ก.ค. 2561 ]  อ่าน : 98  
 
ประกาศเทศบาลตำบลแม่กลอง เรื่อง แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของเทศบาลตำบลแม่กลอง พ.ศ. 2561 [ 12 ก.ค. 2561 ]  อ่าน : 44  
 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลแม่กลองในรอบงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1 (เดือนตุลาคม 2560 - เดือนมีนาคม 2561) [ 9 พ.ค. 2561 ]  อ่าน : 333  
 
ประกาศเทศบาลตำบลแม่กลอง เรื่อง ใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 3 ปี (พ.ศ. 2562 – 2564) เทศบาลตำบลแม่กลอง [ 29 ม.ค. 2561 ]  อ่าน : 54  
 
  (1)     2      3   
 

 
 
 


 
 
 
 

 
 
สงวนลิขสิทธิ์ © เทศบาลตำบลแม่กลอง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก 63170
โทรศัพท์/โทรสาร : 055-561-444
จำนวนผู้เข้าชม 1,132,569 เริ่มนับ 22 ก.ย. 2560
จัดทำโดย : NAXsolution.com